Strona główna
Lifestyle
Tutaj jesteś

Na czym polegają patrole interwencyjne?

4 stycznia 2023 patrole interwencyjne


Patrol interwencyjny to specjalna forma usługi świadczonej przez firmy ochroniarskie. W ramach patrolu wybrani pracownicy świadczą usługi w zakresie zabezpieczania osób i mienia. Osoby te najczęściej są wzywane w celu zapobieżenia kradzieżom, rozbojom, napadom itd.

Jak działa patrol? Z kogo się składa?

Rolą patrolu interwencyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku groźby napadu, pobicia, kradzieży i zabójstwa. Patrol to zespół minimum dwóch osób, które mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia ochrony osób i mienia, potrafią poradzić sobie w trudnych sytuacjach, a także umieją posługiwać się bronią (niekoniecznie palną). Patrole interwencyjne są najczęściej wzywane na zgłoszenie, a ich czas dojazdu na miejsce oscyluje w granicach od kilku do kilkunastu minut.

Czy patrol interwencyjny ma broń?

Większość patroli interwencyjnych ma do dyspozycji broń hukową, świetlną, gazową, a także wiele innych środków przymusu bezpośredniego. Śmiercionośna broń palna jest jedynie na wyposażeniu grup interwencyjnych. Zespoły te są przeszkolone w podstawowych założeniach taktycznych, znają sztuki walki i wiedzą, z jakim zagrożeniem wiąże się ich praca. Zamawiając usługę ochrony osób i mienia, warto zwrócić uwagę na strukturę i wyposażenie zespołów interwencyjnych, a także na zakres podejmowanych przez nie czynności.

Jakie są zadania patroli interwencyjnych?

Podstawowym zadaniem zespołu jest oczywiście fizyczna ochrona osób i mienia. Oznacza to, że zespół interweniuje wówczas, gdy istnieje ryzyko włamania lub otwartego napadu i kradzieży. Do bardziej odpowiedzialnych usług tychże zespołów należą działania stricte ratownicze. Ich celem jest bezpośrednia ochrona życia i zdrowia przed skutkami napadu. Celem usług świadczonych przez patrol może być:

  • odparcie ataku ze strony osób trzecich (z uwzględnieniem zabójstwa w obronie własnej),
  • zatrzymanie osoby odpowiedzialnej za włamanie lub napad,
  • udaremnienie próby kradzieży lub włamania,
  • ochrona śladów pozostawionych na miejscu przez sprawców.

Od czego zależy efektywność patrolu?

To jak skuteczne są patrole interwencyjne, zależy w głównej mierze od posiadanego przez nie wyposażenia, umiejętności radzenia sobie w trudnych i kryzysowych sytuacjach, ale też od czasu reakcji i założeń taktycznych. Nie można zapominać, że skuteczna pomoc patrolu zależy w głównej mierze od czasu niezbędnego, by dotrzeć na miejsce zdarzenia. Liczy się też gotowość zespołu do podejmowania określonych i często niestandardowych działań.

Reasumując, patrole interwencyjne to bezpośredni, fizyczny środek ochrony osób i mienia.

Redakcja 79level.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

balony na komunię
opakowania eko
Zmiana miejsca zamieszkania

Jesteś zainteresowany reklamą?

Zmiana miejsca zamieszkania